Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Arkivet

Pythagoras Motorfabriks arkiv berättar om nästan 80-års industrihistoria i en mekanisk verkstad – från 1898 ända till 1979. Arkivet består av nästan 900 volymer handlingar, tusentals ritningar och hundratals fotografier. Det är också lätt att hitta i: handlingarna är förtecknade, ritningarna är registrerade och fotografierna håller på att registreras.

Pythagoras arkiv är på många sätt ett typiskt företagsarkiv, det innehåller god information om företagets produkter och ekonomi. Många serier är riktiga pärlor. Till exempel Motorregistret omfattar varje såld motor ända från början till slutet av produktionen. I instruktionsböcker och ritningar finns där en enorm teknisk kunskap lagrad.

Arkivets historia är lika dramatisk som själva fabriksbyggnadens. Handlingarna revs ner från sina hyllor av inbrottstjuvar och lämnades i en hög utsatt för både regn, duvor och andra objudna gäster. I samband med att intresse för den gamla fabriken väcktes, räddades också arkivet – i sista stund. Det flyttades till Norrtälje stadsarkivs depå, sanerades och ordnades och finns nu tillgängligt för alla som vill veta mer.

För att kunna hitta i arkivet är det ordnat efter det så kallade allmänna arkivschemat. Det betyder att arkivet har en viss struktur och att handlingarna är ordnade i serier efter handlingstyp. Vi har gjort en guide till olika serier för att hjälpa dig att orientera dig och få en uppfattning om vad arkivet kan berätta.

Klicka på länkarna nedan så får du reda på mer om vad som finns bakom rubrikerna i arkiven:

A Protokoll, om diverse protokoll
B Utgående handlingar, om produktblad, trycksaker och instruktionsböcker,
C Diarierföretagets ”dagbok”
D Register och liggare och Motorregistret
E Inkomna handlingar, diverse handlingar och korrespondens
F Ämnesordnade handlingar, viktiga företagshandlingar
G Räkenskaper, ekonomiska handlingar
H Kartor / ritningar
Arkivförteckning

Om du vill forska om material i arkivet kan du kontakta Norrtälje stadsarkiv. De flesta av Pythagoras arkivhandlingar förvaras där. Tel: 0176-710 00.