Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Pythagoras industrimuseum drivs av Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras. Stiftelsen bildades 1992 av föreningen Pythagoras Vänner och Norrtälje kommun och har sedan dess bedrivit museiverksamhet enligt stiftelsens ändamål. Styrelsen består av sammanlagt 11 ledamöter varav 5 är utsedda av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. Styrelsens ledamöter utses för en mandatperiod om 4 år. Styrelsen har en verkställande direktör, museichefen, som arbetar för att stiftelsens ändamål följs.

Åren 2023-26 utgörs styrelsen av följande ledamöter:

 • Merve Baz (KD)
 • Adam Blomberg (SD)
 • Ulla Bratt (S)
 • Magnus Ericsson (V)
 • Christina Frisk (L)
 • Hans Landberg
 • Owe Lundberg 
 • Östen Runelind 
 • Tommy Samuelsson 
 • Maria Åkerman 
 • Mats Törnquist, ordf