Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Kunskapsbanken

En gång i tiden var Motorfabriken Pythagoras en levande fabrik. Idag är fabriken bevarad precis som den var och visar en autentisk fabriksmiljö med både byggnader och inventarier intakta. Man kan säga att hela Pythagoras industrimuseum – byggnaderna, inventarierna såsom verktyg, motorer och maskiner, arkivhandlingarna, fotografierna – utgör en samling.

Det finns många spännande saker i gömmorna, till exempel ett rikt företagsarkiv med bl a ritningar, korrespondens med kunder och andra brev, orderböcker, instruktionsböcker, marknadsföringsmaterial, lönelistor, styrelseprotokoll, fackföreningsprotokoll och fotografier. Tillsammans berättar handlingarna en spännande historia om entreprenörskap, teknisk utveckling, samhällsutveckling, människoöden och mer därtill.

På museet finns ett litet referensbibliotek med teknisk litteratur. Företagets orderböcker och provkörningsprotokoll från början av 1900-talet har sammanställts i ett digitalt motorregister. Där lägger vi även in nytillkomna uppgifter om Pythagorasmotorer och deras aktuella ägare. I filmen ”Konsten att bygga en tändkulemotor” har vi dokumenterat tillverkningsprocessen. Det finns medieklipp att ta del av med allt från radiointervjuer och filmer till musikvideos som har spelats in på fabriken.

Arkivet

Motorfabriken Pythagoras arkiv berättar om nästan 60-års industrihistoria: från 1898 ända till mitten av 1960-talet.

Bibliotek

Museet har i blygsam omfattning börjat samla på referenslitteratur om framförallt teknikhistoria och industrialism.

Motorregistret

Vem köpte en viss motor? När såldes den? Vad kostade den? Vi har samlat information ur arkivhandlingar i ett motorregister.

Motorbyggarfilm

Hur tillverkas en tändkulemotor? Det berättas om i filmen ”Konsten att bygga en tändkulemotor!”

Mediaklipp

Här samlar vi klipp där museet är med på olika sätt – allt från radiointervjuer till musikvideor.