Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Pythagoras Vänner

Pythagoras vänner är namnet på den förening som räddade den gamla motorfabriken från grävskopornas rivningshot på mitten av 80-talet. Den långa resan och processen att bevara och återupprätta den unika industrimiljön har varit och är Pythagoras Vänners främsta uppgift. Pythagoras vänner bildade 1990 stiftelsen Pythagoras Industrimuseum tillsammans med Norrtälje Kommun. Med glädje och finurlighet har medlemmarna dessutom bit för bit renoverat, byggt och återskapat de gamla metallbearbetningsmaskinerna som sedan gammalt har fått stå kvar. Många olika typer och modeller av tändkulemotorerna av det egna märket FRAM och DROTT har fått komma tillbaka till den plats ”där de fick se dagens ljus för första gången”. Det sköna dunket kan höras av många av dom. Medlemmarna i Pythagoras Vänner kan med stolthet visa upp en helt ny egentillverkad tändkulemotor!

Vid olika typer av evenemang brukar vi med dunket av tändkulemotorer informera och göra reklam för Pythagoras. Vi förgyller nog dessa fantastiska arrangemang runt om i Sverige med vår lastbil Ford Thames Trader av årgång 1962. – Och lasten med dunkande tändkulemotorer! Med en känsla av happening visar vi upp den gamla motorfabriken och dess produkter. Vi väcker människors nyfikenhet och lust att besöka Pythagoras. På Pythagoras drar vi igång hela fabriken några gånger per år. Förutom att arbeta med maskiner och motorer har föreningen en trädgårdsgrupp och en arkiv- och dokumentationsgrupp. Alla som vill hjälpa till är välkomna!

Vet du om att Pythagoras Vänner:
– har onsdagsträffar kl 8.30 året runt Då träffas medlemmar i föreningen Pythagoras Vänner och fikar, mekar och har roligt tillsammans. (Dock är det så kallt i december, januari och februari att det händer att vi pausar träffarna då).
– ger ut tidningen PYTHAGORASNYTT minst tre gånger per år.
– arrangerar intressanta föredrag och upptäcktsresor.
– greppar tag i allt som gör att Pythagoras Motorfabrik kan snurra vidare och stödjer på alla sätt Pythagoras industrimuseum.

Du blir medlem genom att sätta in 200 kronor enskild medlem, 250 kr familjemedlem och företag/förening 350 kr på bankgiro 5010-5402. Glöm inte att skriva ditt namn och adress!

Kontakt:
Ordförande: Maja Åkerman, 073-442 68 90
Sekreterare: Tommy Samuelsson, 070-510 32 53
Mejl: vannerna@pythagorasmuseum.se