Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Kartor / Ritningar

I en mekanisk verkstad är ritningarna ett viktigt och ofta använt källmaterial. Mekaniska maskiner är långlivade och kan ofta repareras och byggas om efter flera årtionden, vilket gör att man kan få förfrågningar angående väldigt gamla maskiner. Dessutom är maskinerna ofta individer, fast de har en gemensam, ganska enkel bas, kan det finnas ”personliga” drag som gör att den allmänna lösningen inte fungerar. Man kan även ha specialtillverkade eller specialmåttade delar som behöver ritningar. Därför har mekaniska verkstäder ofta väldigt rika ritningsarkiv.

Pythagoras ritningsarkiv är välbevarat. Det finns originalritningar på olika slags papper och väv och blåkopior i mängder. Originalritningarna är dessutom kopierade, vilket gör att man har en ”brukskopia” av ritningar. Ritningsarkivet är desto mera användbart eftersom det finns två sökverktyg i det. Originalregistret som fortfarande är delvis användbart och ett ganska nyligen upprättat ritningsregister.

ritningRegulator_big

Pythagoras ritningsarkiv har satts på prov på riktigt under det senaste året. Bearbetade och obearbetade delar till en stationär tändkulemotor av modell R-10 har samlats. Med hjälp av ritningar på modell R-10 och befintliga delar har en grupp entusiaster från föreningen Pythagoras vänner börjat bygga en ny motor. på bilden visas en ritning av en regulator.

ritningCylinderlock1939_big

Tändkulemotorn tillverkades under nära 60 år på Pythagoras och produkten förändrades med tiden. Mycket konstruktionsarbete och många förändringar gjordes. På den här ritningarna från 1939 kan man studera konstruktionen av ett cylinderlock.

Bild 01 Jönsson

Mannen bakom tankearbetet kring cylinderlocken var ingenjör Edvin Jönsson, redan då ägare och direktör av Pythagoras. Han anställdes 1924 till ritkontoret och arbetade där, tills han köpte företaget efter dess andra konkurs 1933. Även efter det var det ofta han, som undertecknade ritningarna.