Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Diarier

Diarium låter som en dagbok! Vad skriver man i den?

Diarium är verkligen en slags dagbok – en dagbok som innehåller vissa uppgifter dag efter dag, i kronologisk ordning. Det är vanligt att diarieföra till exempel inkommande eller utgående post. Då skriver man vilken dag man har skickat ett brev, till vem eller vilket företag och när man har fått svar.

Diarium är först och främst en sökingång vidare i arkivet, i det här fallet till korrespondensen. På Pythagoras har diarium förts bara för en kort period på 1960-talet, vilket visar att det inte har haft så stor betydelse. Man har hittat breven i alla fall, för de har varit ordnade på ett praktiskt sätt: enligt år och mottagaren i alfabetiskt ordning. Av just den anledningen har diarierna inte varit så vanliga på företag. Hos myndigheterna däremot är diarierna desto viktigare: man måste hitta varje ärende om det efterfrågas.

Genom att bläddra i diariet får man snabbt en överblick över vilka företaget har haft kontakt med och hur ofta man har skrivit till dem. Men diarium är inte så bra att leta i om man inte alls vet, om någon kontakt överhuvudtaget fanns eller när det borde ha ägt rum. Då är det bättre att söka i registret.

Pythagorabrevdiarium vittnar om nära kontakter med Birger Nilssons verkstäder, som då hörde till samma koncern.