Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Räkenskaper

Ekonomiska handlingar är volymmässigt de tyngsta delarna av ett företagsarkiv. Varje affär lämnar många spår i bokföringssystemet: fakturor eller verifikationer, markeringar i kassa- och dagboken, huvudboken och reskontror.

Idag gallras oftast den största delen av bokföringsmaterialet efter 10 år, och bara ekonomiska sammanfattningar bevaras för framtiden. Man tycker att mängden är alltför stor för att bevaras och informationen är fattig. Gamla företagare har sett det annorlunda: den massiva affärsdokumentationen har ofta fått en hedersplats i arkivet. Det står obrutna serier av enorma huvudböcker, kassaböcker och dagböcker i fin ordning – medan all berättande information har försvunnit.

Eftersom ekonomihandlingarna har kommit till vid bokföringsprocessen, kan det vara svårt att förstår hur allt går till och hänger ihop. Det krävs ofta kunskaper om företagens egna kontosystem, eftersom den uttalade informationen av enstaka betalningars innehåll kan vara sparsam.

Men den envisa forskaren kan få ut någonting även av ekonomihandlingarna. Man hittar de viktigaste affärskontakterna, leverantörerna och kunderna. Verifikationer berättar detaljer om vad som har köpts in till fabriken. Kanske det är det enda sättet att få veta, vilket år någon investering gjordes. Av verifikationerna får man veta inte bara om själva affärerna, utan också om sammanhanget. På fakturan från ett restaurangbesök kan man även hitta menyn och dra slutsatser om affärernas vikt. Tillsammans med annat arkivmaterial kan man få ut en tydlig bild av hur affärerna har gått till.

kassabok1_big
fakturamanaos_big

När Elof Hansson skickade order till Pythagoras den 14 april, hade det gått redan ett halvt år från att den första kontakten tagits som rörde denna motoraffär till Brasilien. Då sattes ett febrilt arbete igång på Pythagoras. Sex motorer på en beställning var ett stort jobb att göra i ordning. Dessutom ville kunden ha allt på ett speciellt sätt: vissa delar omonterade och allt packat för en lång båtresa. Den 23 oktober stod allt klart vid Göteborgs hamn, och Pythagoras kunde fakturera Elof Hansson ”kontant vid inlastning”.

078 Motorer i varggropen trol 40tal

Motorerna redo för transporten. Varggropen heter denna stora hall, där motorerna provkördes och testades och sedan packades för transporten. Denna beställning är på väg till Istanbul.