Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Sponsorer och samarbeten

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”, lyder talesättet. Det stämmer extra väl när det gäller vård och utveckling av en plats som Pythagoras industrimuseum, där byggnaderna är ett byggnadsminne med stort vårdbehov och verksamheten har tusen möjligheter att utvecklas. Så det behövs många för att vårda och utveckla ett kulturarv. Tillsammans gör vi skillnad. Vill du vara med och samverka?

Bakgrund
Museet uppbär ekonomiskt stöd till verksamheten från Norrtälje kommun och Region Stockholm samt tjänar in egna medel genom entréavgifter, hyresintäkter och försäljning. Museet tjänar på så sätt ihop minst hälften av omsättningen på egen hand. Till kostsamma byggnadsvårdsinsatser och verksamhetsutveckling, t ex barnverksamheten, söker vi externa bidrag från myndigheter, organisationer, sponsorer och privatpersoner.

VAD ARBETAR VI JUST NU MED ATT VÅRDA OCH UTVECKLA?

Verksamheten. Några exempel:
-Utökade öppettider till onsdag-lördag kl 12-16 året runt. Konkret så finansierar 5 000 kr en veckas extra öppethållande.
-Installera en handikapphiss i Barnens Pythagoras.
-Investera i att vinterbona Barnens Pythagoras så att det går att ta emot barnfamiljer under vintern också.
-Barnens Bakgård. I anslutning till Barnens Pythagoras finns en bakgård med enkla teknik- och mekaniklekar. Den har stor potential att utvecklas till en attraktiv tekniklekpark.

Byggnadsvård. Några exempel:
-Fönstervård. Underhållsmåla och kitta om fabrikens 144 fönster.
-Täta takläckor.

Hur kan man stötta museet?
Det finns många sätt att hjälpas åt. Privatpersoner har donerat pengar och bistått med volontärarbete. Företag kan ge sponsring, bidra med arbetsinsatser eller material, boka besök, köpa ett antal entrébiljetter och ge till kunder, boka företagspaket eller förlägga konferenser på museet. Det finns färdiga förslag på samverkanspaket, men vi är förstås öppna för alla idéer.

Swishnummer: 123-400 44 79
Bankgiro: 5975-1222
Registrerade gåvomottagare: Privatpersoner som skänker pengar till museet kan få skattereduktion. Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras är registrerade gåvomottagare. Det innebär bl a att den som under ett kalenderår skänker minst 2 000 kr till godkända organisationer får en skattereduktion på 25% av gåvobeloppet, dock högst 1 500 kr. Märk inbetalningen ”Gåva till museet” och ange ditt personnummer och adress så att vi kan lämna rätt uppgifter till Skatteverket.

I förslagen till samverkanspaket för företag finns olika kombinationer av följande erbjudanden:
-Företagets logotyp finns på Pythagoras industrimuseums hemsida under ”Sponsring och samarbeten” och på skylt i museets reception.
-Guidad visning av museet.
-Tillgång till Entré Smedjan för konferens vid ett tillfälle (utanför museets ordinarie öppettider).
-Fribiljetter till företagets anställda för drop-in besök (under museets ordinarie öppettider).
-Har du andra förslag? Vi är öppna för diskussion.

Stort tack till alla som hjälper oss på olika sätt!

Donationer och gåvor