Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Motorregistret

I museets samlingar finns nästan alla provkörningsprotokoll och orderböcker från motorförsäljningen kvar. Varje tändkulemotor hade ett eget tillverkningsnummer/motornummer. På grund av bristande rutiner kunde emellertid två motorer ibland få samma nummer. Vid provkörningen fördes anteckningar om bränsleförbrukning och kraftutveckling in i provkörningsprotokollen under varje enskilt motornummer. När motorn såldes fördes uppgifter om bl a modell, antal hästkrafter, köpare och pris in i orderboken, även det registrerat under motorns nummer. Ibland har reservdelar beställts och då har det också förts in i orderboken under tillverkningsnumret, samt namnet på eventuellt ny ägare.

Informationen om försäljning som framgår av orderböckerna har nu sammanställts i ett motorregister. Uppgifterna i försäljningsregistret är inte alltid kompletta. Därför har kompletteringar från andra register förts in i vår sammanställning. Eftersom informationen hämtats från ett flertal ursprungsregister kan uppgifterna ibland vara vaga eller motsägelsefulla, men de har förtecknats som de ursprungligen angavs. I de fall det finns frågetecken eller uppgifter saknas i kolumnerna beror det på ofullständiga noteringar i ursprungsregistren.

Museets register är omfattande och har en mängd kolumner. Det kan därför vara svårnavigerat. Nedan finns länk till en enklare version av motorregistret. Den är tänkt som en sökingång. I den här versionen är endast de första köparna noterade och utförandet på motorn är det ursprungliga (ibland byggdes motorn om senare).
Klicka på länken: Motorregister

Registret är förtecknat i motornummerordning och rubrikerna i övrigt upptar:
-Försäljningsår
-Utförande: Förutom båtmotorer har för andra motorer följande förkortningar använts: s=stationär, t=transportabel, w=winsch, L=lokomobil, md=marin dynamo, p=pump, ev=elverk.
-Hästkrafter
-Modell
-Ursprunglig köpare (vilket i många fall är de stora agenterna),
-Köparens bostadsort eller dit motorn levererats (vilket för agenterna ofta betyder deras lager),
-Valuta samt
-Försäljningspris före rabatt (här syns inte öresnollor som står sist).

Vi fortsätter att samla information om motorerna. Ibland hör någon av sig till museet och berättar mer om en motor. Då kompletterar vi uppgifterna i registret. Vill du veta mer om vad som finns i det stora registret eller kanske specifikt mer om din motors historik? Motorns individuella tillverkningsnummer finns på en skylt på motorn. Leta upp numret i hemsidans register, kolla gärna typ och hästkrafter mot skyltuppgifterna och skicka ett mejl till:
eva.landberg@telia.com
eller
info@pythagorasmuseum.se