Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Vid spiraltrappan

Fin spiraltrappa, va’! Men man får absolut inte gå upp för den. Däruppe finns det ingenting nu, bara gamla papper, och det är låst och stängt. Annat var det förr. Då bodde det faktiskt familjer där uppe på övervåningen – det är sant!

Pauli och Haglund, som grundade Pythagoras från början, köpte nämligen en till fabrik här i sta’n. Det var en låsfabrik som låg nere vid järnvägen, Roslagsbanan heter den. Den fabriken gick riktigt bra! Man fick ta in folk utifrån för att jobba där, det fanns duktigt folk i Eskilstuna som lockades hit med löfte om lite högre lön. Man var tvungen att ordna bostäder åt dem och några fick bo här på fabrikens övervåning. Det berättas att det bodde ca 14 familjer här på området i början av 1900-talet. Jag har sett på gamla fotografier att det fanns potatisodlingar på baksidan av fabriken, ner mot Stockholmsvägen, så man drygade nog ut hushållskassan med vad man kunde. Tänk att barn sprang omkring och lekte på gården. Men familjerna flyttade ut efter några år och då gjorde man affärs- och ritkontor på övervåningen istället. Låsfabriken såldes så småningom, år 1910, och man satsade på den här fabriken, Pythagoras på Södra Berget, istället. Och det visade sig ju gå riktigt bra. När det gick som bäst var nästan hundra personer sysselsatta med att arbeta för Pythagoras på olika sätt och det gjordes 200 motorer om året… Annat är det nu, det har varit trögt under kriget. Kanske blir det bättre nu när det har blivit fred!