Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Industrialismen och Pythagoras

Industrialismen och fabriken Pythagoras” är utformat för skolåldern; Åk 7-9 samt gymnasiet men kan anpassas för de lägre åldrarna.

Den svenska industrialismen smög igång under mitten av 1800-talet och blommade ut under början av 1900-talet. Motorfabriken Pythagoras grundades i Norrtälje 1898 och växte till att bli Norrtäljes största arbetsplats under tidiga 1900-talet. Här tillverkades massvis av olika saker. Dörrhandtag, verkstadsmaskiner, propellerblad, lampor, ljusstakar och framför allt motorer som såldes över hela världen. Fabriken och maskinerna står kvar, vilket betyder att den besökare som tar ett steg in genom porten hamnar i en miljö som är mer eller mindre orörd sedan den svenska industrialismen. Vi tittar också in i en vaktmästarbostad som är ett återställt hem från 1940-tal. Under den guidade turen berättar vi om arbetarnas och familjernas  levnadsförhållanden och klassamhället, Norrtälje som industristad, den svenska industrialismen och tidens könsroller. Eleverna får också en uppgift där de behöver söka information runt om på museet som är relaterat till guidningen.
Efter den styrda guidningen får eleverna också möjlighet att utforska Barnens Pythagoras som är den del av fabriken som är fylld med olika aktiviteter kopplade till teknik och industrialism.

Tidsåtgång ca:2 timmar

Varmt välkomna att boka genom att kontakta museets pedagog:
daniel.davies@pythagorasmuseum.se

Centralt innehåll som programmet arbetar med
* Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till indu­stria­lise­ringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

* Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideo­logier.

* Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bild­andet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Betygskriterier som programmet arbetar med
Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Till detta hör att eleven visar kunskaper om särskilt centrala historiska skeenden…
Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid.