Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Historisk fabriksmatematik

Historisk fabriksmatematik” är utformat för skolåldern; åk 4 – 6 men kan anpassas för de lägre eller högre skolåldrarna.
Tre kompisar startade en fabrik och döpte den efter en gammal grekisk matematiker och filosof, Pythagoras! Gör ett besök till Pythagoras industrimuseum och passa på att räkna lite gammal hederlig matematik. Vi tränar på att räkna med gamla måttenheter och att räkna med skala. Vi lär oss om gamla matematiker som Thales, Leonardo da Vinci och Newton. Vi observerar slumpmässiga händelser och pratar om sannolikhetslära. Vi gör också konst med matematiska mönster och gamla fabriksmaskiner! Lyft blicken från matteboken och promenera runt med oss och räkna matte på ett lite annorlunda sätt.  

Tidsåtgång ca:2 timmar

Varmt välkomna att boka genom att kontakta museets pedagog:
daniel.davies@pythagorasmuseum.se

Programmet jobbar med följande delar från LGR 22
Matematik
Cantralt innehåll:
* Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, be­skrivs och uttrycks.

* Skala vid förminskning och förstoring samt användning av skala i elevnära situa­tioner.

* Slumpmässiga händelser, chans och risk med utgångspunkt i ob­ser­va­tio­ner, simuleringar och statistiskt material. Jämförelse av sannolikhet vid oli­ka slumpmässiga försök.

Kunskapskrav:
Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.