Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Antikens sex mäktiga maskiner

Antikens sex mäktiga maskiner” är utformat för skolåldern; Förskolan – åk 3 men kan anpassas för de högre åldrarna.

Redan under antiken skapades grundläggande maskiner vars principer används än idag! I programmet Antikens sex mäktiga maskiner utforskar vi dessa maskiner med olika övningar och byggen. Efter en dag här hos oss ska mekanikens gyllene regel  det man vinner i kraft förloras i väg kunna sjungas i kör från eleverna.

Tidsåtgång ca:2 timmar

Varmt välkomna att boka genom att kontakta museets pedagog:
daniel.davies@pythagorasmuseum.se

Programmet jobbar med följande delar från LGR 22
Centralt innehåll f-3
* Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla me­ka­nis­mer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som an­vänds i samband med detta

* Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysi­ska och digitala modeller.

Centralt innehåll 4-6
* Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sam­man­foga­de med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

* Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, under­sök­ning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Kunskapskrav åk 6
* Eleven undersöker tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt hur några delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

*Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen till viss del är synliggjord.