Pythagoras filmer

Del 1/10 "Pythagoras makalösa maskiner och manicker" är en kortfilmsserie i 10 delar. Tändkulemotorns skötsel och drift. Tändkulemotorn Fram 8 hkr är tillverkad på Motorfabriken Pythagoras i Norrtälje år 1914. Fabriken visas idag som ett levande museum - Pythagoras industrimuseum. Där kan motorn ses live.

Del 2/10 ”Pythagoras makalösa maskiner och manicker”. Henrik Skärblom berättar om några av fabrikens svarvar, uppmontering och svarvning av en vevaxel. Fabriken visas idag som ett levande museum - Pythagoras industrimuseum.

Del 3/10 ”Pythagoras makalösa maskiner och manicker”. Henrik Skärblom berättar om hur fabrikens patronsvarv, samt svarvning av en sotlucka till ånglok. Fabriken visas idag som ett levande museum - Pythagoras industrimuseum.

Del 4/10 ”Pythagoras makalösa maskiner och manicker”. Henrik Skärblom berättar om fabrikens två svarvar med låg bädd. Fabriken visas idag som ett levande museum - Pythagoras industrimuseum.

Del 5/10 ”Pythagoras makalösa maskiner och manicker”. Bengt Friberg berättar om hur viktig planskivan var med dess absoluta nollpunkt, och den långa processen när skivan skulle tillverkas i fabrikens sidobordshyvel. Fabriken visas idag som ett levande museum - Pythagoras industrimuseum.

Del 6/10 ”Pythagoras makalösa maskiner och manicker”. Henrik Skärblom berättar om fabrikens kilspårsmaskin och dess användningsområde. Fabriken visas idag som ett levande museum - Pythagoras industrimuseum.

Del 7/10 ”Pythagoras makalösa maskiner och manicker”. Henrik Skärblom berättar om den gamla eltavlan som används för att ställa om till fabrikens egenproducerade el. Fabriken visas idag som ett levande museum - Pythagoras industrimuseum.

Del 8/10 ”Pythagoras makalösa maskiner och manicker”. Under fabrikens produktiva år användes många olika specialverktyg, tolkar m m, för att kunna tillverka tändkulemotorer. Idag finns de flesta föremålen kvar och verktygsverkstan är en del av Pythagoras industrimuseum.

Del 9/10 ”Pythagoras makalösa maskiner och manicker”. Henrik Skärblom berättar om den gamla radialborrens funktioner och ändamål. Fabriken visas idag som ett levande museum - Pythagoras industrimuseum.

Del 10/10 ”Pythagoras makalösa maskiner och manicker”. Bengt Friberg berättar om Pythagoras industrimuseums pärla, 40 hkr tändkulemotor med generator, som fortfarande kan försörja fabriken med el. Fabriken visas idag som ett levande museum - Pythagoras industrimuseum.