SKOLBESÖK

Industrihistoria, teknikglädje och kreativitet!

När eleverna kommer till Pythagoras möter de samma miljö som de unga lärlingar som började arbeta på fabriken efter folkskolan under tidigt 1900-tal. Här ägde historien rum – på riktigt. Maskinhall, verkstad och affärskontor finns kvar i ursprungligt skick. En gammal arbetarbostad vittnar om levnadsförhållanden, barnens vardag och kvinnoarbete.

Vid ett besök på Pythagoras förankras skolans undervisning i verkligheten. Våra skolprogram har tagits fram med utgångspunkt i läroplanen LGR 11. Främst gäller detta kursplanen i ämnet teknik, men det fungerar utmärkt att arbeta ämnesöverskridande med exempelvis historia, samhällskunskap, svenska, bild, kemi och fysik. Det finns pedagogiska program för alla årskurser i grundskolan och även program anpassade för särskolans elever. Vi kan i samråd med ansvarig lärare anpassa besöket efter den specifika gruppens behov.

 

Pedagogiska program:    

Tekniklek och museivargar. Förskolor.
Teknikundervisning som tar skruv. År F-6.
Kaffekok och cikoriarot - livet hos en arbetarfamilj. År F-6.
Barnen på Södra berget och de magiska maskinerna. År F-6.
Snilleblixtra! År F-5.
Industrialism, modernism och utveckling. Högstadiet– och gymnasieklasser.
Teknik med spets. Särskolor.

Mer information om och priser för de olika programmen: skolbesök på Pythagoras 2020

Öppettider: Skolor kan boka besök enligt överenskommelse året runt. Ring 0176-100 50 för att boka ett besök.

Information som behövs vid bokning:
Skolans namn och postadress
Fakturaadress och referensnummer
Antal
Årskurs
Kontaktperson med mobilnummer och mejladress.
När bokningen är klar skickas en bokningsbekräftelse via mejl.

Stora delar av museet är i dagsläget ouppvärmda, vilket tyvärr gör att det är alldeles för kallt att besöka oss vintertid. Vi arbetar hårt med att söka medel till att rusta byggnaden och kunna värma upp året om, eftersom vi förstås vill ha öppet för skolbesök året runt.

Dramatiserade och förberedande ljudfiler:
Genom Stockholms Länsmuseums och Hembygdsförbundets projekt Tillgängligt Landskap finns dramatiserade ljudfiler att ladda ner som förberedelse inför besöket. Där finns syntolkningar, kortare beskrivningar av Pythagoras och spännande berättelser för barn att lyssna på före besöket.

Lyssna på dramatiserade och förberedande ljudfiler

snilleblixt loggaTill de lärare som vill arbeta ännu mer med att stimulera barnens intresse för teknik och uppfinningar vill vi tipsa om föreningen Snilleblixtarnas arbetsmodell. Den är anpassad till årskurserna F-5. Pythagoras Industrimuseum är en av aktörerna för Snilleblixtarna och utbildar nya snilleblixtlärare.

Om intresse finns från skolorna kan vi vara med och ordna en Snilleblixtmässa där eleverna kan ställa ut egna uppfinningar!
För mer information om Snilleblixtarna: www.snilleblixtarna.se

Under vår och höst kan skolor boka besök med olika pedagogiska program att välja på.