Vi ses på Pythagoras! Ett museum med mera.

Jajas skolprogram

Jajas skolprogram” är utformat för skolåldern; Förskolan – åk 6
Ett skolprogram utan museipedagog/ guide? Går det att genomföra? Jajamen säger en av Pythagoras hemliga vänner Jaja. Vi har förberett instruktioner som ni på egen hand kan följa och på så sätt promenera genom den gamla fabrikshallen och få lära er om denna historiska plats. Det blir lite av ett äventyr eller skattjakt som tändkulan Jaja leder er med på med. Efter guidningen får eleverna stiga in i den pedagogiska och aktivitetsrika delen av museet som kallas för Barnens Pythagoras. Här kan vi utforska mekanikens sex mäktiga maskiner och prova dem med! 

Tidsåtgång ca 1,5 timmar.

Varmt välkomna att boka genom att kontakta museets pedagog:
daniel.davies@pythagorasmuseum.se

Programmet jobbar mot följande delar ur Lgr 22.
Åk Förskoleklassen

Centralt innehåll:
* Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
* Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
* Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Programmet jobbar också mot dessa delar ur LGR 22 formulerade för fritidsverksamhet. 
* Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Åk F – 3
Syfte (Tk):

* kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och
* förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll (Tk):
* Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.
* Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla me­ka­nis­mer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som an­vänds i samband med detta.
* Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.
* Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysi­ska och digitala modeller.

Betygskriterier inför åk 6:

Eleven undersöker tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt hur några delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett delvis genomarbetat sätt. I arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.